Menu

Zamów beton

883 903 903

NASI PARTNERZY

Wielkopolskie Laboratorium Technologii Betonu

WLTB (Wielkopolskie laboratorium technologii betonu) w zakresie swoich usług prowadzi stały nadzór nad produkcja mieszanki betonowej na węzłach w obrębie województwa wielkopolskiego. Równolegle prowadzone są badania właściwości mechanicznym stwardniałego betonu oraz ocena jakości zgodnie z wymogami stosowanych norm oraz specyfikacji technicznych.

Zakład Drogowy Antczak

Zakład Drogowy Antczak oferuje przede wszystkim remonty cząstkowe nawierzchni, roboty związane z budową jezdni o różnych typach nawierzchni i chodników z kostki brukowej. Firma zajmuje się także utrzymaniem dróg. Głównymi klientami są gminy, poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe i Zarząd Dróg Powiatowych.

PrefaWAAB

Prefabrykacja WAAB oferuje płyty drogowe, betonbloki, podwaliny, ograniczniki wjazdu oraz realizuje projekty indywidualne. Gotowe prefabrykaty dostarczają głownie na obszarze wielkopolski, ale zdarzają się też dalsze wycieczki.

Lafarge w Polsce

Jeden z czołowych producentów cementu oraz kruszyw.