Menu

Zamów beton

883 903 903

NASI PARTNERZY

Wielkopolskie Laboratorium Technologii Betonu

WLTB (Wielkopolskie laboratorium technologii betonu) w zakresie swoich usług prowadzi stały nadzór nad produkcja mieszanki betonowej na węzłach w obrębie województwa wielkopolskiego. Równolegle prowadzone są badania właściwości mechanicznym stwardniałego betonu oraz ocena jakości zgodnie z wymogami stosowanych norm oraz specyfikacji technicznych.

Zakład Drogowy Antczak

Zakład Drogowy Antczak oferuje przede wszystkim remonty cząstkowe nawierzchni, roboty związane z budową jezdni o różnych typach nawierzchni i chodników z kostki brukowej. Firma zajmuje się także utrzymaniem dróg. Głównymi klientami są gminy, poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe i Zarząd Dróg Powiatowych.

PrefaWAAB

Prefabrykacja WAAB oferuje płyty drogowe, betonbloki, podwaliny, ograniczniki wjazdu oraz realizuje projekty indywidualne. Gotowe prefabrykaty dostarczają głownie na obszarze wielkopolski, ale zdarzają się też dalsze wycieczki.