Menu

Zamów beton

883 903 903

Beton konstrukcyjny

Posiadamy jeden z największych potencjałów produkcyjnych na rynku poznańskim. Nasze cztery wytwórnie są w stanie wyprodukować dziennie ponad 4000 m3 mieszanki betonowej. Flota własnych pojazdów umożliwia sprawne i terminowe dostarczenie zamówionego materiału na budowę. Jako nieliczni posiadamy również własne pompy. Wszystko to wpływa na krótszy termin realizacji zamówienia oraz sprawną obsługę.

W ciągłej produkcji posiadamy następujący asortyment:

 • Betony zwykłe
  • Klasy wytrzymałości od C 8/10 do C 50/60
  • Produkcja oraz kontrola mieszanek zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 „Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”
 • Betony ciężkie (baryt)
 • Betony na nawierzchnie drogowe i płyty lotniskowe
 • Betony hydrotechniczne
 • Betony wodoszczelne
 • Beton jamisty
 • Betony samozagęszczalne SCC
 • Betony kontraktorowe
  • Beton na ściany szczelinowe
  • Beton na pale
 • Betony posadzkowe
 • Betony architektoniczne
 • Betony lekkie
 • Beton bezskurczowy/ekspansywny
 • Beton na prefabrykację
 • Fibrobeton
 • Zaprawy murarskie