Budynek wielorodzinny

Budynek wielorodzinny

Termin realizacji: 2012

Lokalizacja: ul. Solna, PoznaƄ

Zleceniodawca: Lepiko